O firměHistorieKontaktObchodní podmínkyKalkulaceFotogalerie
výrobky
palisády kůly Plotovky


Rozšířené vyhledávání
Obsah košíku
Váš košík je prázdný
Tlaková impregnace dřeva PDF Tisk Email

Cena: 2 000,- Kč./m3  

Příloha k dodacím podmínkám pro impregnovaný sortiment: 

        Rozhodnutí zákazníka před impregnací:  

A)Způsob provedení impregnace:

IMPREGNACE NAMOČENÍM V KOTLI: (takto lze upravovat dřevo za využití vodou mísitelných impregnačních látek) za předpokladu průniku účinné látky do hloubky maximálně 2mm do průřezu prvku

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA: zde je předpoklad průniku impregnační látky do hloubky 3-7 mm průřezu u těžko impregnovaných dřevin v běli a celá běl u lehce impregnovatelných dřevin. Jádrové dřevo nelze proimpregnovat

B) Impregnační látka BOCHEMIT FORTE PROFI

C) Volba požadované kvality impregnace třídy ohrožení dřeva dle normy ČSN 49 0600-1 a ČSN EN335-1/49 00 80/Třída ohrožení

1. Dřevo nebo materiál na jeho bázi je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, není vystavené působení vlhkosti.

2. Dřevo nebo materiál na jeho bázi je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, ale vysoká vlhkost okolního prostředí může vést k občasnému, ale ne k trvalému zvýšení jeho vlhkosti.

3. Dřevo nebo materiál na jeho bázi je nezakryto, ale bez styku se zemí. Dřevo je buď nepřetržitě vystaveno působení povětrnosti nebo je proti ní chráněno, ale je vystaveno opakovanému zvýšení vlhkosti.

4. Dřevo nebo materiál na jeho bázi je ve styku se zemí nebo sladkou vodou a je vystaveno působením vlhkosti.

D)Požadavky na hloubku průniku impregnační látky v závislosti na zvolené třídě ohrožení dle ČSN 49 0600-1

1. U této třídy není žádný požadavek na hloubku průniku ochranného prostředku  do dřeva

2. U této třídy není žádný požadavek na hloubku průniku ochranného prostředku do dřeva

3. Zde je požadován průnik ochranného prostředku do hloubky minimálně 3mm ve směru kolmém na vlákna v běli, u borovice je požadováno proimpregnování celé běle. Při ochraně obtížně impregnovaných dřevin je k dosažení požadované hloubky průniku (min 3mm) nutno provést před impregnací mechanickou přípravou dřeva.

4. U kulatých sortimentů z  lehce impregnovatelných dřevin (např. borovice) je požadovaná šířka této běle min 20mm a běl zcela proimpregnována. U kulatinových  sortimentů z obtížně impregnovatelných dřevin (např. smrk, douglaska) se požaduje provedení mechanické přípravy po celém obvodě v oblasti zóny zem (voda – vzduch), přičemž hloubka perforace musí být min. 20mm  (průnik impregnační látky min. do hloubky 20mm) sladkou vodou a je vystaveno působení vlhkosti poznámka: Perforaci provádíme standardně u smrkových sloupů.
Hlavní faktory ovlivňující průběh impregnace: 

 Vlhkost dřeva před impregnací.

Pro látky, které jsou vodou mísitelné používáme způsoby impregnace (technologie), které vyžadují „vlhkost dřeva přibližně bodu nasycení   vláken“ tj. dřevo jehož vlhkost se pohybuje zhruba mezi hodnotami 25 až 35%. (Standardně používáme tyto způsoby impregnace: podle  Rüpinga pro sloupy, palisády, řezivo nebo stavebně truhlářské výrobky).  Pokud nebudou tyto výše uvedené vlhkosti dodrženy, průnik impregnační látky bude značně omezen „v případě velké odchylky nemusí  látka do dřeva proniknout vůbec. Průnik impregnačních látek při běžném tlakovém způsobu impregnace do jednotlivých druhů dřevin bez provedení mechanické přípravy dřeva. Smrkové dřevo 3-7mm. v běli, pro kvalitní impregnaci.Borové dřevo impregnace je považována za úspěšnou pokud bude proimpregnována veškerá běl výrobku, proimpregnovat jádro je nemožné.  Rozhodujícím faktorem je správné provázání výše uvedených parametrů se zvolenou technologií závisející na impregnovaném sortimentu, druhu dřeviny, vlhkosti dřeva, používané ochranné látce, ročním období a dle zákazníkem požadované třídy ohrožení.


 
Napichování SM kůlů pro zvýšení příjmu impregnační látky. Používá se především pro zónu přechodu země - vzduch.